Teikiame privačių detektyvų paslaugas.

Padedame klientams įvairiose nestandartinėse ir kolizinėse situacijose.

Analizuojame ir konsultuojame klientus su detektyvine veikla susijusiais klausimais.

Savo veikloje naudojame naujausias technologijas ir patikimus informacijos šaltinius, užtikrindami klientų privataus gyvenimo ir duomenų konfidencialumą. Bendradarbiaujame su keliomis bendrovėmis, teikiančiomis detektyvų paslaugas.

Teikdami privačių detektyvų paslaugas, vadovaujamės Lietuvos Respublikos įstatymais, nepažeisdami žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo.

 

  • Kliento prašymu renkame informaciją civiliniams ginčams, administracinės teisenos byloms, darbo ginčams ir baudžiamosioms byloms, sutarčių ar kitu pagrindu, padedame paruošti pareiškimus, skundus, skyrybų ir kitus teisinius dokumentus;
  • Pasitelkę kolegas Atliekame greitą narkotinių medžiagų pėdsakų aptikimo ir atpažinimo testą (be kontakto su vartotoju);
  • Giminaičių prašymu ieškome dingusių be žinios asmenų, vykdome neveiksnių bei asocialių šeimos narių stebėjimą;
  • Renkame informaciją apie įmonės konkurencingumą, partnerių patikimumą, nesąžiningą konkurenciją, kitas ekonomines grėsmes, ieškome dingusio ar pavogto turto;
  • Įmonių saugumo- konfidencialumo lygio tikrinimas biuruose, saugome kliento privatumą, tikriname nuosavybės teise jam priklausančias patalpas, transporto priemones, ar jose nėra įrengta klausymosi priemonių;
  • Renkame duomenis dėl santuokinės neištikimybės ar kitos sutuoktinio kaltės santuokos nutraukimo, bei kitais atvejais;
  • Vykdome nesąžiningų samdytų auklių, namų tvarkytojų, slaugytojų neakivaizdinę kontrolę;
  • Tikriname pretendentų (-čių) į bendrą santuokinį gyvenimą patikimumą;
  • VYKDOME SKOLININKŲ PAIEŠKĄ;
  • Techninių priemonių pasiūla visapusei saugai užtikrinti;