Iš Šventojo Rašto ( Biblijos )

 

Žydams 13:4 Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas.

Mato 5:25 Greitai susitark su savo kaltintoju, dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum į kalėjimą.

Romiečiams 13:8 Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas vykdo įstatymą.

Mato 5:31 „Taip pat buvo pasakyta: ‘Kas atleidžia savo žmoną, teišduoda jai skyrybų raštą’.

Čia pateikiami UAB „Teisės sprendimai“ vadovo sukurti eilėraščiai

 

R U M Š I Š K Ė M S

 

Aš myliu Rumšiškių kaimą,

Jame prabėgo vaikystė mana.

Myliu Kauno marių krantą

Su skardžiais didingais šalia.

 

Ir nuolat sugrįžti aš noriu

Į savo gimtuosius kraštus,

Kur gimė tiek daug svajonių,

Kur žinau visus takelius.

 

Kur Kokalnis marių platybėj,

Kur auga didingi miškai…

Mergakalnio skardžio grožybė,

Iš „ dugno “ atkelti namai…

 

Ten kelias senasis į Vilnių

Išgrįstas pilkais akmenim…

Piliakalnių, senkapių pilna,

Kur ilsis senoliai, kariai…

 

Senovę man primena liaudies muziejus,

Kuris įsikūręs po giedru dangum.

Čia senąją dvasią pajusi atėjęs

Ir čia pasijusi laisvu žmogum.

 

Čia augo ir mokės daugybė šviesuolių,

Čia teka upeliai – Strėva, Praviena…

Į gimtąjį kaimą sugrįžti vėl noriu,

Nes man jis yra, kaip maža Lietuva.

2007-07-20

 

Stovint prie tėvo kapo…

 

Gyventi, kurti ir mylėti,

Tikėti, melstis, tobulėti…

Kad liktų visuomet darbai,

Kad nenuplautų vandenai…

Prasmingi žodžiai liks kartoms,

Darbai prasmingi liks ir joms…

Vaikams, anūkams ir marčioms,

Visiems saviems – ir jiems ir joms…

Gyvenk žmogau kiek tik gali,

Kovok su tuo, kuriuo turi…

O aš padėsiu iš dangaus,

Ir jų jau nieks nebenuskriaus…

Ir kurk ne vien pilis, namus,

Gal žodį, gal būt likimus…

Mylėk savus, nesmerki priešų,

Nors kai kurie ir to gailėtų…

Pirmyn gyvenimo keliu,

Tikėki laime, likimu…

Su Dievu, meile ir malda,

Su atminimu manyje…

 

Kad liktų pėdsakai, darbai,

 

Žinok : – ne veltui gyvenai !

2012-08-06

Rumšiškės

 

Atvirai

 

Man nesvarbu ką pagalvos kiti,

Neįdomu kas ką pasmerks.

Tokie pat esame visi,

Gal būt kas nors ir apsiverks…

 

Jausmai nevaldomi klajos,

Ir mintys liesis lyg fontanai…

Gal būt kažkas ramiai svajos,

Bet šitos mintys yra mano.

 

Ir pasakyti daug sunkiau

Nei parašyti atvirai…

Juk tyliai būtų daug smagiau,

Ar Tu taip šiandien nemanai ?

 

Mes žvelgiam tyliai į akis,

Po to žvilgsnius nukreipiam šonan.

Pagauname bendras mintis,

Ir suvokiam ko trokštam, norim.

 

Tai kas jau buvo – nesvarbu,

Bet mes pamiršti to negalim.

Geriau gyventi su melu,

Į tiesą žvelgt tik pro šalį…

 

Jeigu ne Tu…

 

Jeigu ne Tu, aš nebūčiau laimingas,

Jeigu ne Tu, gyvenimas netektų prasmės.

Jeigu ne Tu, aš būčiau ir toliau nuodėmingas,

Jeigu ne Tu, stūksočiau kaip akmuo pakelės.

Jeigu ne Tu, neturėčiau dar vieno sūnaus,

Jeigu ne Tu, nežinočiau kam širdį atverti.

Jeigu ne Tu, neregėčiau pasaulio gražaus,

Jeigu ne Tu, nenorėčiau net gi pasenti.

Jeigu ne Tu, neturėčiau kam padėkoti,

Jeigu ne Tu, aš sustočiau ir likčiau stovėti.

Jeigu ne Tu, negalėčiau savęs dovanoti,

Jeigu ne Tu, aš nukritęs palikčiau gulėti.

 

Ačiū , kad Tu esi.

2007-08-01

Kaip gera sugrįžti į kaimą

 

 

Kaip gera sugrįžti į kaimą,

Pajusti kaip kvepia miškai.

Ir vėl aplankyt marių krantą,

Į tolį pažvelgt nebyliai…

 

Kaimelio medinėj bažnyčioj,

Pabūt su savim ir Dievu…

Po to vėl sugrįžus į gryčią,

Suvokti, kad dar gyvenu.

 

Išaušus, anksti atsikėlus,

Nueiti prie šulinio gilaus

Ir tyro vandens atsigėrus

Prie medžio ramiai prisiglaust.

 

2006-11-29

 

Kaip gera turėti namus

 

Kaip gera turėti namus,

Kur gali pasijusti ramus.

Kur laukia tavęs artimieji,

Kur ant stalo skani vakarienė…

Kur krykštauja vaikas iš džiaugsmo,

Kur nejauti nerimo, skausmo…

Kur žvakių šviesa klajoja,

Kur katinas trinas į koją,

Kur meilė ir santarvė tvyro,

Kur įpila taurę tau vyno,

Kur galima tyliai pasiguosti,

Kur ašarą sūrią nuo veido nušluostyt.

2007-07-11

Kartais

Kartais verta pabūt atskirai,

Kad suvokt kas gerai, kas blogai.

Kartais nieko galvoti nereikia,

Kartais gydo žaizdas ir laikas.

Kartais jaučiamės įskaudinti ir paniekinti,

Kartais būname net apgailėtini.

Kartais sugebam niekuo netikėti,

Kartais pamirštam, kad mokam mylėti.

 

Lašinių piliakalniui ( Napoleono kalnui )

 

Nuo kaimo vieškelio nutolęs,

Kažkur draustinio vidury

Piliakalnis senasis stūkso

Strėvos upelio pakrašty.

 

Kadais pilis medinė buvo

Ant šio piliakalnio didi,

Tačiau kryžiuočiai ją užpuolė –

Lietuviai krito palaužti.

 

Seni beržai šakom nusvirusiom

Tarytum jutę daug kančios,

Į statų šlaitą sielom žuvusiom

Save po amžiaus paaukos.

 

Čia taip ramu, tik vėjas gaudžia,

Kur bepažvelgsi – vien miškai.

Ir norisi užtraukti dainą graudžią

Ir vėl sugrįžti man čionai.

2008-07-28

 

Mano sodas

 

 

 

Mano sodas prie kūdros rudos,

Kuriame kurkia žaliosios varlės.

Skendi obelys žieduos baltuos

Ir saulutėje katinas snaudžia.

 

Man patinka braidyti po rasą

Ir girdėti suokiant paukščius.

Nežinau, ar geresnę vietą rasiu

Numalšint neramius jausmus.

 

Negaliu pramiegoti dienos,

Nes darbų galybė dar laukia.

Būtų gaila šiaip praleistos dienos,

Nes tatai mano širdžiai kenkia.

2008-08-28

Dovainonys

Mokyklai

 

Rugsėjo pirmoji jau greit atkeliaus,

Kažkam laukiama, o kažkam nelabai.

Mokyklos atgis, naują dvasią įgaus,

Kuomet sugūžės į jas mokiniai.

 

Kai kam pirmos pamokos, pirmas skambutis,

Kai kam naujos viltys ir mokslo šviesa.

Nuoširdžios, sutrikę pirmokų akutės,

O mokytojų jų – rami šypsena.

 

Tai buvo kadaise geriausi laikai –

Pirmieji draugai ir meilė pirmoji.

Ir buvom tuomet paprasčiausiai vaikai

Jie daug ko įvertint nemoka, nenori.

 

Belieka šiandieną tiktai prisiminti,

Ką aiškino, sakė , kaip mokė gyventi.

Mes turime būti be galo dėkingi,

Ir galvą žemai mokyklai nulenkti.

 

2007-08-30

Negyvenu, bet esu

Ta egzistencija,

Tas galas be pradžios,

Nors kažkada visai ji buvo nekalta.

Tas liūnas traukė ir klampino nuolatos

Ir mintys blaškėsi nerasdamos darnos.

Kažko laukimas, nors viltis numirus,

Kažko siekimas ir kova su vėju.

Ir viskas, kas įvardinta – kartu,

Negyvenu šiandieną, bet esu.

2008-09-09

 

Tegul juos aplanko viltis

 

Neseniai buvau Santariškių ligoninėj,

Daug mačiau nelaimingų vaikų.

Bet vis tiek aš buvau jų pašonėje,

Išėjau su didžiuliu skausmu.

 

Gaila man tų vaikų nukentėjusių

Nuo avarijų, smurto šeimoj.

Tarsi pievos gėlių nužydėjusių,

Paliktų nežinioj, vienumoj…

 

Ir žvelgiau į akytes mažas,

Kuriose vien tik skausmas ir baimė.

Stengiaus guost ir apsaugoti jas ,

Supratau kiek daug melo, apgaulės…

 

Kiek daug nerimo, motinų ašarų,

Kiek daug liūdesio ir nevilties…

Aš jiems nesekiau vaikiškų pasakų,

Bet mąsčiau – kas jiems ranką išties ?

 

Kasdienybės rutinoj klastingoj,

Mes vien matome savo kančias.

Ir nematome to, kas niekinga,

Net nematome to, kas šalia.

 

Kažkieno nupjauti pirštukai,

Ir veidukas apdegęs liepsnose…

Jie liūdni tarsi mažas nykštukas

Būtų savo gūdžiuose miškuose…

 

Atsibuskim, priimkime skausmą

Mažo vaiko, nekaltas juk jis.

Atiduokime savąjį džiaugsmą,

Tegul jį šiandien lanko viltis.

 

Pamačiau tarsi kaimiškoj gryčioj,

Budinčius, guodžiančius juos.

Jie ten buvo tarsi bažnyčioj,

Prašantys Dievo tiesos…

 

Aš gi – svetimas, net gi su kauke,

Šiems vaikams linkėjau pasveikti.

Nesvarbu, kad manęs kažkur laukia,

Dovanojau po „ liūto “ saldainį…

 

2007-05-28

 

Toksai tas gyvenimas

Vaikai gyvena gyvenimą savo

Ir turi ką nešti jie patys per jūrą.

Gali nunešti, o gali išmesti

Už jų natūrą, arba kultūrą.

Gal už beprotišką žodį, ar veiksmą,

Ar už keiksnojimus, arba už geismą…

Juk tėvo, ar motinos neneši per jūrą

Už jų natūrą, arba kultūrą,

Gal už beprotišką žodį, ar veiksmą,

Ar už keiksnojimus, arba už geismą…

Kiekvienas mes nešam savo vaikus,

O tėvus paguldom į tylius kapus.

Toksai tas gyvenimas…

Taip buvo ir bus.

2008-08-08

 

Vilniaus kalviams

 

Naktim sapnuoju, kad kalu

Įkaitusį metalą lig baltumo…

Aš Vilniaus kalvių pamokas menu,

Jos suteikė širdies ramumo.

 

Ir vėlei norisi sugrįžti,

Į kalvę kupiną ugnies garsų.

Ir noris į rankas paimt kirtiklį,

Plaktuką, rūpintis žaizdru…

 

Ugnis sužadina jausmus,

Metalo gabalas pavirsta kūriniu.

Ir prakaitas nevargina sūrus,

Pasaulis tampa miniatiūriniu.

 

Aš Vilniaus kalvių pamokas menu,

Jos suteikė širdies ramumo.

Naktim sapnuoju, kad kalu

Įkaitusį metalą lig baltumo…

2006-11-14

Jeigu aš mirsiu staiga

Jeigu aš mirsiu staiga, netikėtai,

Jeigu širdis mana nebeplaks

Tiktai neverkit, tiktai neliūdėkit,

Miriau dėl tikėjimo, principų aš.

 

Tiek daug norėjau atlikti darbų,

Stengiaus, kentėjau, kovojau…

Dabar gi ramiai išties gyvenu,

Dabar gi jau nieko nenoriu.

 

Miriau aš prieš laiką ir nieko nematęs,

Nors bėgau, lėkiau, nesustojau…

Buvau neregys, tikriausiai apakęs

Vertybių tikrų nežinojau…

 

Sustoki žmogau, nesielki kaip aš,

Mirtis juk ateis netikėtai.

Tave gi palaidos, į kapą užkas,

Mylėk, kol gali dar mylėti !!!

2012-06-08

Valstybės atkūrimo dienai

Kiekvienas šiandien prisimint privalo

Istoriją Valstybės savo.

Lietuvis tikras myli ją be galo,

Nors ir neranda kartais tos teisybės.

 

Nors ir išvyksta jis į tolimus kraštus, –

Vis tiek sugrįš atgal. Aš tuo tikiu.

Ir aplankys gimtus namus

Ir vėlei eis jis tuo pačiu keliu.

 

Nes esame lietuviais gimę

Ir kur bebūtume, vis tiek su ja.

Gal kada kaip karžygiai pakilę

Vėl jusim Lietuvą savoje širdyje.

 

Nejaugi protėviai mūs veltui stengėsi ?

Už ją kovojo, liejo kraują ?

Kad mes šiandien kitaip gyventume

Ir kad turėtume Valstybę stiprią, saugią.

 

Daugiau nei prieš devyniasdešimt metų

Vileišis, Basanavičius, kiti…

Iš miego kėlė tautą savo

“ Aušra “ ir “ Varpu “ lydimi.

 

Ir vėliava trispalvė plevėsavo,

O herbu tapo Vyčio ženklas.

Atkūrė jie Valstybę savo

Mums ji yra dalykas šventas.

 

Ir nesvarbu kur tu lietuvi šiandien,

Ar užsieny, ar čia vargsti.

Atminki visa tai, kas šventa.

Valstybės atkurtos dalis esi.

 

Geltona – tai šviesa, gerovė, saulė,

Žalia yra miškai, gyvybė ir viltis.

Raudona – už tėvynę lietas kraujas

Tai Lietuva. Tai mano ir tava širdis.

2012-01-02

 

Labas rytas

 

Labas rytas brangieji,

Labas rytas visi.

Tikriausiai jau atsikėlėt,

Lai būna diena nuostabi.

 

Kad saulė suteiktų žvalumo,

Kad lietūs nelytų, nesnigtų.

Kad širdys būt pilnos gerumo,

Kad nuotaikos jums nestigtų.

 

Lai trykšta energija jūsų

Tyrumo ir meilės liepsna.

Tuomet ir aš ją pajusiu,

Pajus ir visa žmonija.

 

Su meile ir Dievo palaima,

Su gerojo žodžio galia…

Su Angelo sargo pagalba

Ateis ir kita diena.

 

Gerumas daro stebuklus,

Svarbu jį priimt į save.

Nors ir būtų jie kuklūs,

Lai aplanko šiandien ir tave.

 

Like ???

 

RAKTINIAI ŽODŽIAI :

 

Skolų išieškojimas,Juridinių asmenų skolos Lietuvoje. Fizinių asmenų skolos Lietuvoje. Juridinių ir fizinių asmenų skolos užsienyje. Konsultacijos. Beviltiškų skolų dokumentacija. Tarpininkavimas išieškant skolas. PVM grąžinimas iš Vakarų Europos. Skolų išieškojimas. ikiteisminis įsiskolinimų, skolų išieškojimas. Teisminių skolų išieškojimas, prevencija. Skolų išieškojimas iš juridinių, fizinių asmenų (įmonių, organizacijų, darbdavių ir t.t.). Fizinių asmenų skolų registras ir jų išieškojimas. Kreditavimo rizikos įvertinimas. Firmų, įmonių patikimumas, mokumas. Informacija apie užsienio firmų patikimumą. Skolų išieškojimas užsienyje. Debitorinių įsiskolinimų administravimas. Beviltiškų skolų nurašymas, beviltiškų skolų pirkimas, beviltiškos skolos. Asmenų ir įmonių, debitorių (skolininkų) paieška. Kreditinė informacija. Skolos išieškojimas, algos išieškojimas iš darbdavio.Teisinės, juridinės paslaugos, šeimos teisė (skyrybos, santuokos nutraukimas, ištuoka), žemės teisė, tarptautinė teisė, teisinė pagalba užsieniečiams, juridinės paslaugos užsieniečiams, įmonių bankroto administravimas, atstovavimas teismuose, advokatų paslaugos anglų, vokiečių kalbomisCivilinė teisė. Žemės teisė. Darbo teisė. Administracinė teisė. Konsultacijos, atstovavimas teisme. Dokumentų paruošimasMokesčių konsultacijos, finansų konsultacijos Įmonių atstovavimas teismuose, arbitraže, valstybinėse, kt. institucijose. Įmonių atstovavimas civilinėse, komercinėse byloseĮmonių, filialų, atstovybių registravimas, steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas LietuvojeĮmonių bankroto administravimas, fizinių asmenų bankrotasŠeimos teisė (santuokos nutraukimas, ištuoka, skyrybos, turto padalijimas), konsultacijos, atstovavimas teisme, dokumentų paruošimas,Verslo, komercinių sutarčių ruošimas ir koregavimas Pacientų teisė. Bylos teismuose dėl žalos atlyginimo. Autorių teisė. Intelektualinės nuosavybės teisėEuropos Sąjungos teisė. Muitinės teisė, konsultacijos, atstovavimas teisme, dokumentų paruošimasGalimybė atstovauti Europos Sąjungos šalyse, arba surasti specializuotą advokatą Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos šalyseTarptautinė teisė (darbo teisė, dokumentų tvarkymas, atstovavimas užsieniečių interesams, užsieniečių įdarbinimas) Teisinės, juridinės paslaugos užsieniečiams, teisinė pagalba užsieniečiams Advokatas, advokatai, advokato kontora skyrybos, skola,skola rona,skolininkas,paskola,santuokos nutraukimas,Juridinių asmenų skolos Lietuvoje. Fizinių asmenų skolos Lietuvoje. Juridinių ir fizinių asmenų skolos užsienyje. Konsultacijos. Beviltiškų skolų dokumentacija. Tarpininkavimas išieškant skolas. PVM grąžinimas iš Vakarų Europos. Skolų išieškojimas. ikiteisminis įsiskolinimų, skolų išieškojimas. Teisminių skolų išieškojimas, prevencija. Skolų išieškojimas iš juridinių, fizinių asmenų (įmonių, organizacijų, darbdavių ir t.t.). Fizinių asmenų skolų registras ir jų išieškojimas. Kreditavimo rizikos įvertinimas. Firmų, įmonių patikimumas, mokumas. Informacija apie užsienio firmų patikimumą. Skolų išieškojimas užsienyje. Debitorinių įsiskolinimų administravimas. Beviltiškų skolų nurašymas, beviltiškų skolų pirkimas, beviltiškos skolos. Asmenų ir įmonių, debitorių (skolininkų) paieška. Kreditinė informacija. Skolos išieškojimas, algos išieškojimas iš darbdavio.advokatas,advokatai, juridinės paslaugos, skolų išieškojimas, įmonių steigimas, kliento atstovavimas įvairiose instancijode, teisiniai reikalai, teisiniai klausimai,logistika,bankrotas,teisėtvarka,teisininkas,geras teisininkas,teisininko pagalba,nemokama teisinė konsultacija,nemokama teisinė pagalba,skyrybų centras,skyrybų biuras,STATEX,atgaukskola, atgauk skolą, atgaukalga,atgauk algą,alimentai,vairuotojo pažymėjimo grąžinimas anksčiau laiko,pop.lt ,teisinė pagalba,infolex,skolarona,velnio advokatas,vairuotojo pažymėjimas,dokumentų rengimas,žalos atlyginimas,skolų išieškojimas,vekselis,neprotestuotinas vekselis,neprotestuotinas paprastasis vekselis,išlaikymas,neteisėti institucijų veiksmai,kontrabanda,detektyvas,privatus detektyvas,detektyvo paslaugos,privataus detektyvo paslaugos,