Patikimi advokatai, su kuriais mes bendradarbiaujame gali atstovauti Jūsų interesus bet kurios instancijos teismuose.

Advokatų padėjėjai, su kuriais UAB “ Teisės sprendimai “ yra sudarę bendradarbiavimo, bei teisinių paslaugų sutartis, gali Jus atstovauti pirmosios instancijos teismuose, nagrinėjant baudžiamąsias, civilines, bei administracines bylas ( 20 proc. pigiau, nei advokatai ) .

Mūsų teisininkai, turintys teisės Magistro kvalifikacinius laipsnius ir kai kurie turintys 20 metų teisinio darbo stažą, gali Jus atstovauti kai kuriose baudžiamosiose, bei visose administracinėse bylose.

Atstovaujant teismuose advokato padėjėjams arba mūsų teisininkams, už atstovavimą Jūs sumokėsite kur kas mažiau, nei kreipiantis į advokatus.

PASTABA :

PAGAL 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMO DĖL REKOMENDACIJŲ; DĖL CIVILINĖSE BYLOSE PRITEISTINO UŽMOKESČIO UŽ ADVOKATO AR ADVOKATO PADĖJĖJO TEIKIAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ (PASLAUGAS) MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO ( už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio).