Bažnytinė santuoka Bažnytinės santuokos anuliavimas arba bažnytinės santuokos pripažinimas negaliojančia :

Paslauga yra skirta asmenims, norintiems, jog bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka būtų pripažinta negaliojančia.

Bažnytinis Tribunolas gali pripažinti santuoką negaliojančia:

  • Kai tuokiantis nebuvo pašalinta kuri nors iš santuoką ardančių kliūčių;
  • Kai priežastys (dėl kurių bažnyčioje įvykusi santuoka nebuvo sakramentinė) pripažįstamos rimtomis ir egzistavo jau santuokos sudarymo metu, o ne atsirado vėliau;
  • Kai prašymo/skundo motyvai paremti liudytojų parodymais.

Paslauga „BAŽNYTINĖS SANTUOKOS ANULIAVIMAS“ apima:

  • Teisines konsultacijas: el. paštu, telefonu ar susitikimo metu;
  • Operatyvų procesinių dokumentų parengimą ir pateikimą teismui (dėl civilinių teisinių pasėkmių susijusių su bažnytinės santuokos įtraukimu į civilinės metrikacijos įstaigos apskaitą ir akto įrašo panaikinimo);
  • Advokato atstovavimo teisminiame procese paslaugas (pagal pageidavimą).
  • Kvalifikuotą pagalbą rengiant prašymą/skundą absoliučiai kompetentingam Bažnytiniam Tribunolui dėl bažnytinės santuokos paskelbimo negaliojančia.