Skolų nurašymas ( BEVILTIŠKŲ SKOLŲ NURAŠYMAS) – tai procesas, kurio metu įrodinėjama, kad asmens skola ar jos dalis yra beviltiška ir kad kreditorius stengėsi susigrąžinti skolą. UAB “ Teisės sprendimai“ teisininkai Jums gali suteikti patikimą pagalbą šiame sudėtingame procese.

Jeigu Jūsų įmonė turi nemokių skolininkų, Jums pravartu pasirūpinti, kad skolos būtų nurašytos. Jūs galėsite susigrąžinti valstybei sumokėtą PVM, kaip numato LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 81-1 straipsnis. Apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, beviltiškų pirkėjų skolų sąnaudas galėsite priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Skolų pripažinimą beviltiškomis reglamentuoja 2002 02 11 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 40 (toliau – įsakymas) patvirtinta „Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarka“ ir pastarosios pakeitimai, patvirtinti 2007 03 06 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-099. Minėtame įsakyme numatyta, jog norint nurašyti skolą būtina išpildyti dvi sąlygas:

  1. Įrodyti teisę laikyti skolą beviltiška;
  2. Įrodyti pastangas įsiskolinimo sumai susigrąžinti.

Pirmiausia nustatoma, ar kreditorius turi juridinį pagrindą jam skolingo asmens skolą laikyti beviltiška. Įsakyme nurodytos konkrečios aplinkybės, kuriomis įgyjama minėta teisė, ir išvardinti dokumentai, kurie tai įrodo. Taigi, sukaupus reikiamų įrodymų, kad kreditorius turi teisę asmens skolą laikyti beviltiška, pradedamas antras skolų nurašymo etapas – pastangų susigrąžinti skolą įrodinėjimas. Šiuo atveju įsakyme taip pat aiškiai nurodytas sąrašas aplinkybių ir jas patvirtinančių dokumentų, kurie įrodo, kad skolą buvo mėginama susigrąžinti.

Beviltiškų skolų nurašymas naudingas įmonėms, turinčioms visiškai nemokių skolininkų. Tačiau tai ganėtinai painus ir didelės juridinės kompetencijos reikalaujantis procesas, kurį sėkmingai valdyti gali tik aukštos kvalifikacijos specialistai. Jeigu Jūs turite nemokių skolininkų, rekomenduojame kreiptis į UAB “ Teisės sprendimai“ . Mūsų teisininkai operatyviai išnagrinės Jūsų prašymą ir padės rasti tinkamiausią sprendimą.