Fizinių asmenų bankrotas – išeitis, norint pradėti gyvenimą iš naujo ( nuo „balto“ lapo ), atsikratyti Jūsų  pečius užgulusių skolų, rasti išeitį,iš galimai beviltiškos padėties, pamiršti nuolatinį stresą, nerimą, įtampą, ekonominį bei moralinį spaudimą. Tai galimybė rasti išeitį iš kritinės situacijos.
Lietuvoje Fizinių asmenų bankroto įstatymas, numatantis galimybę, nemokius asmenis atleisti nuo likusių skolų mokėjimo ir padėti išvengti skurdo, įsigaliojo nuo 2013m. kovo 1 d.

 • Pažymėtina, kad mokumo problemos, skolos paliečia ne tik juridinius asmenis, bet ir fizinius.
 • Praktika rodo, kad fizinių asmenų bankrotas tampa vis dažnesne išeitimi
 • Dažniausios fizinių asmenų įsiskolinimų priežastys: kreditai būstui, mokslui, vartojimo paskolos, išperkamoji automobilių nuoma, paskolų asmeniniam verslui garantavimas nuosavu turtu, mokesčiai, infliacija, didelė pragyvenimui skirtų išlaidų dalis, nelaimingi atsitikimai, skyrybos, artimo žmogaus mirtis ir kt…

Kas yra fizinių asmenų bankrotas?

Pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant per tam tikrą laiką padėti žmogui atsikratyti kamuojančių skolų ir leisti sąžiningam fiziniam asmeniui pradėti gyventi ( kurti savo varslą )  iš naujo.

Pavyzdys:

Visų pirma, iš fizinio asmens lėšų ir kitų įplaukų, taip pat pinigų, kurie bus gaunami pardavus šio asmens turtą, plane nustatyta tvarka ir dydžiais bus vykdomi:
1. Mokėjimai fizinio asmens ir jo išlaikytinių poreikiams tenkinti, alimentai ir administravimo išlaidos (proceso organizavimo išlaidos).

Atlikus šiuos nurodytus mokėjimus, bus tenkinami kreditorių reikalavimai:
1. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, profesinės ligos arba dėl mirties, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
2. Jeigu žmogus turi įkeitimu ar hipoteka užtikrintą kreditoriaus reikalavimą – šio kreditoriaus reikalavimai bus tenkinami pardavus/ perdavus šį įkeistą turtą kreditoriui. Jei šis įkeistas turtas bus parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis bus skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti.
3. Po to tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kiekvienos tolesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal priklausančią kiekvienam kreditoriui sumą.

Kas gali bankrutuoti?

Kas gali bankrutuoti?

Sąlygos, norint bankrutuoti:

 • „Earned fresh start“ – taip vadinamas kontinentinis europietiškas bankroto modelis, kuris reiškia, kad bankrotas galimas tik ne dėl savo kaltės patekusiam, sąžiningam skolininkui.
 • Asmuo, kuris tapo nemokus dėl sudarytų nesąžiningų sandorių, dėl žalingų įpročių ar buvo nubaustas už tam tikrus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus ir jo teistumas nėra išnykęs, negalėtų bankrutuoti.
 • Taikomas asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba bankroto byla turi būti keliama toje valstybėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių turtinių interesų vieta.
 • Šią teisinę procedūrą inicijuoti PATS asmuo, deklaruodamas negalėjimą gražinti skolas.
 • Asmuo yra nemokus – jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių vykdymo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. ( t.y. daugiau nei 25000 LT.)
 • Fiziniai asmenys galės vykdyti bankroto procedūras ir dėl tokių skolų, kurios atsirado iki 2013 m. kovo 1 d.

Svarbus skirtumas nuo juridinių asmenų bankroto proceso –fiziniam asmeniui bankroto bylos negalės iškelti joks kitas subjektas, išskyrus patį fizinį asmenį. Įstatymas nesudaro galimybių kreditoriams inicijuoti bankroto bylą.

 

Kokios pasekmės kyla iškėlus bankroto bylą?

Kokios pasekmės kyla iškėlus bankroto bylą?

Iš esmės kyla tos pačios pasekmės kaip ir įmonių bankroto atveju:

 • sustabdomas prievolių vykdymas
 • laikoma, kad sueina visi terminai
 • nebeleidžiamas įskaitymas
 • sustabdomas delspinigių skaičiavimas
 • draudžiamas disponavimas turtu
 • ribojamas disponavimas piniginėmis lėšomis
 • fiziniam asmeniui bankroto paskelbimas suteikia APSAUGĄ nuo kreditorių išieškojimų vykdymo
 • suteikia palūkanų skaičiavimo SUSTABDYMĄ
 • suteikia skolų NURAŠYMĄ po tam tikro laiko.

Kaip viskas vyksta?

Visą procesą galima suskirstyti į kelis etapus:

I. Pats svarbiausias etapas – fizinis asmuo inicijuoja procesą kreipdamasis į teismą dėl bylos iškėlimo.
Prieš tai, žinoma, turi būti atlikti įvairūs „namų darbai“ – fizinis asmuo apie savo norą inicijuoti bankroto bylą privalo pranešti visiems esamiems kreditoriams –t.y. išsiųsti pranešimus kredito įstaigoms, antstoliams, kitoms institucijoms.

II. Teismas iškelia bankroto bylą, Paskiriamas bankroto administratorius.

III. Šis etapas reikalauja ypatingo kruopštumo – bankroto administratorius pateikia fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektą

IV. Etapas, kurio metu teismas patvirtina fizinio asmens mokumo atkūrimo planą.

Būtent šiuo metu gali būti parduodamas asmens turtas, pradedami dengti asmens finansiniai įsipareigojimai.

Kas yra fizinio asmens mokumo atkūrimo PLANAS?
Visų pirma, plane privalės būti nurodytos priežastys, dėl kurių asmuo negali vykdyti teisėtų kreditorių reikalavimų ( įvairi informacija, kuri parodys, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais, kokios bus bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, asmeniniams poreikiams ir jo išlaikomiems asmenims skiriamos išlaido bei kreditorių daromos nuolaidos, jei tokių bus.)

Įstatymas numato, kad fizinio asmens reikalavimams ir mokumui tenkinti bus parengtas planas, kuris turės būti įgyvendintas per 5 metus.

Planui turės pritarti kreditorių susirinkimas

Planą tvirtins – teismas.

Bankrutuojančio asmens turtu ir turimomis/ gaunamomis lėšomis disponuos teismo paskirtas bankroto administratorius. Būtent bankroto administratorius organizuos visas bankroto procedūras, plano įgyvendinimą ir asmens turto pardavimą.

Svarbiausia – baigus fizinio asmens bankroto procesą, plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus NURAŠOMI.

Taigi, be abejonės, dalis bus sumokėta kreditoriams pagal sudarytą planą, tačiau likusi dalis, kurios asmuo nesuspės sumokėti per penkerius metus bus nurašyta. Įgyvendinus planą, visos asmens skolos ir įsipareigojimai bus laikomi teisėtai įvykdytais.

Kas atsitinka tuo atveju, jei kreditoriai nepritaria plano tvirtinimui ?

Jei planui yra nepritariama, galutinį sprendimą priima teismas. Teismas gali išaiškinti, kad kreditoriams nesutikimo priežastys yra nepagrįstos.

Teismo sprendimas tokiu atveju yra galutinis.

Bankroto proceso metu planas gali būti tikslinamas.

Kiek kainuoja bankrotas?

Kiek kainuoja bankrotas?

Klientams, besikreipiantiems į mūsų įmonę – UAB “ Teisės sprendimai“ , mes taikome lanksčią atsiskaitymo sistemą. Galime kontroliuoti tiek bankrotų administratorius, tiek advokatus, kurie Jums teiks teisines paslaugas bei konsultacijas. Kiekvienu atveju, proporcingai pagal darbo sąnaudas, bus sąžiningai skaičiuojamos administracinės išlaidos.

Jei Jūsų skola apie 10.000 eurų, turite net 15 kreditorių – bankroto procedūra reikalauja didesnių darbo sąnaudų.

Tačiau užtikriname, kad mūsų konsultacijų ir darbo rezultatas įrodys, kad tos skolos, kurias manėte Jus slėgs visą gyvenimą – bus išmokėtos per penkerius metus, nepasitelkiant jokių papildomų finansinių šaltinių, protingai apskaičiuojant Jūsų turimą turtą, gaunamas pajamas, atsižvelgiant į Jūsų norus bei išlošiant įmanomai didžiausią naudą Jūsų situacijoje.