Įmonės likvidavimą reglamentuoja  2000 m. liepos 13 d. įsigaliojęs LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas.
Įmonių likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro.
Likvidavimo procesas gali būti inicijuojamas dviem būdais:

  • Savanoriškas likvidavimas – Bendroves direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse.
  • Likvidavimas dėl bankroto – Įmonė likviduojama priverstinai, kai jai yra iškeliama bankroto byla ir įmonė pripažinta nemokia.

Juridinio asmens likvidatorius – vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, teismo nutartimi, ar kitos institucijos sprendimu paskirtas vykdyti juridinio asmens veiklos nutraukimo procedūras arba asmuo, bankroto proceso metu vykdantis įmonės likvidavimo procedūrą.

Juridinio asmens likvidavimo procedūra:

  • juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;
  • teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią įmonę (likvidavimas vyksta LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);
  • teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį;
  • laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;
  • juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti;
  • juridinio asmens steigimo pripažinimas negaliojančiu.