Juridinių asmenų bankrotas tai specifinis bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pat metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant įmonę nuo dar didesnių skolų, o kreditorius – nuo įsipareigojimų nevykdymo…

Bankroto dalyvių tikslai?
Neabejotinas kreditorių tikslas – atgauti skolą iš bankrutuojančios įmonės turto
Dažno skolininko tikslas – atkurti mokumą ir toliau vykdyti veiklą.
Bankroto administratoriaus tikslas – apginti kreditorių interesus ir efektyviai vykdyti visas bankroto procedūras

Kas yra juridinių asmenų bankrotas?

Kas yra bankrotas?

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Vidutiniškai bankroto procedūra trunka nuo 12 iki 24 mėnesių.

 • Nemoki įmonė
 • Iškelta bankroto byla
 • Kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka

Įmonės nemokumas, kas tai?

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

 

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo

Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę:

 • Kreditoriai
 • Savininkas
 • įmonės administracijos vadovas
 • likvidatorius.

Pareiškimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teismui gali būti pateiktas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

 • įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
 • įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
 • įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
 • įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
 • įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Bankroto administravimo paslaugos

Bankroto administravimo paslaugos

Bet kokiai įmonei paskelbus bankrotą, visą jos valdymą ir priežiūrą turi perimti teismo paskirtas bankroto administratorius. Tai gali būti tiek juridinis, tiek fizinis asmuo, kurį teismui gali siūlyti tiek bankrutuojančios įmonės vadovas, tiek bet kuris jos kreditorius. Kraštutiniu atveju administratorius yra paskiriamas banko, tačiau siekiant apsidrausti, geriau bankroto administratorių yra rinktis pačiam.

Kokios yra šių asmenų pareigos bankrutuojančioje įmonėje?

Visų pirma, tai bankroto administratorius turi palaikyti glaudų ryšį su valstybinėmis įstaigomis – pastoviai teikti informaciją apie įmonės padėti teismui, jeigu įmonė šalyje užima nemenką padėti administratorius, siekdamas informuoti piliečius, turi suteikti duomenis ir žiniasklaidos organams, kurie gautą informaciją pateiktų publikai.

Taip pat jam reikia užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą bei pasirūpinti, kad likęs įmonės turtas būtų panaudotas vadovaujant įmonės komercinei veiklai, siekiant padidinti įmonės pelną ar bent jau ženkliai sumažinti įmonės patiriamus nuostolius.

Norint išsiaiškinti ar bankrotas nebuvo tyčinis, o įmonės veikla skaidri, bankroto administravimo paslaugas teikianti įmonė privalo patikrinti kiekvieną sandorį atliktą per 36 mėnesius iki įmonės bankroto paskelbimo. Jei bus išaiškinta, kad bankrotas buvo tyčinis, įmonės savininkas turės padengti patirtą žalą savo turtu, būtent dėl šios priežasties būtina įmonę valdyti atsakingai.

Taip pat yra labai svarbios įmonės bankrotą kontroliuojančios įmonės pareigos :

 • Artimai bendrauti su visais kreditoriais, gauti iš jų visą reikalavimų sąrašą ir be jokios abejonės sudaryti atskirą visų įmonės kreditorių sąrašą.
 • Palaikyti artimus ryšius su kreditoriais yra ypatingai svarbu, kadangi nuteikus juos pozityviai, galima gana daug laimėti ir tai leistų visą bankroto administravimo procesą padaryti kiek įmanoma ramesniu, toks sprendimas suteiktų galimybes sutaupyti daug laiko, o sutaupytą laiką būtų galima investuoti į įmonės vystymą, siekiant atkurti jos mokumą.
 • Na, o norint palaikyti gerus ryšius su kreditoriais, būtina rengti kreditorių susitikimus, kuriuose jie būtų informuoti apie dabartinę įmonės padėtį bei supažindinti su ateities prognozėmis bei planuojamais veiksmais.
 • Susirinkimai turėtų būti informatyvus ir konkretūs.

Esant būtinybei, bankroto administravimo paslaugas teikianti įmonė darbo kodekso nustatyta tvarka turi teisę netgi atleisti iš įmonės darbuotojus, jeigu jų kiekis yra per didelis. Jeigu įmonės pelną įmanomą padidinti, administratorius netgi turi teisę į bendrovę priimti naujų darbuotojų.

Negana to, siekiant atkurti įmonės mokumą, administratorius privalo gauti įmonės skolininkų sąrašą ir įstatymų numatyta tvarka išieškoti skolas iš visų skolininkų.

Būtent dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikianti įmonė privalo pasirūpinti patyrusiais teisininkais, galinčiais šį procesą atlikti greitai ir ypatingai efektyviai.

Bankroto administravimo paslaugos yra gana atsakingas darbas. Jį atliekantis žmogus turėtų būti visapusiškai išsilavinęs ir susipažinęs su įmonės valdymu. Taip pat norint užtikrinti sklandų administravimo procesą reikia turėti gerą komandą, galinčia pasirūpinti įmonės vystymu, bendravimu su kreditoriais bei skolų išieškojimu. Tai nėra būtina, tačiau reikalinga norint visą atlikti tiesiog greičiau.