MES ŽINOME JŪSŲ PROBLEMOS SPRENDIMĄ !!!

Telefonu ir žodžiu konsultuojame NEMOKAMAI.

Dar išlieka galimybė susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones anksčiau laiko, jeigu pažeidimas padarytas iki 2017-01-01.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeitė galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Naujajame ANK, nebėra tokios galimybės kreiptis su prašymu grąžinti teisę vairuoti suėjus pusės teisės vairuoti atėmimo termino!

Tačiau, jeigu Jums teisė vairuoti atimta iki 2017-01-01, galimybę pasinaudoti ATPK 329 str. nuostatomis ir kreiptis į teismą (policiją) su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, Jūs dar turite!  Visi kiti asmenys, padarę pažeidimus po 2017-01-01 ir netekę teisės vairuoti, nebeturės teisės (galimybės) kreiptis į teismą (policiją) dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau laiko.

Mes Jums siūlome profesionalias advokato paslaugas dėl teisės vairuoti termino sutrumpinimo!

  • Parengiame profesionalų prašymą (ne šabloninį) dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo įvertindami kiekvieną situaciją individualiai, remdamiesi teismų praktika, asmenine patirtimi.
  • Apskundžiame apeliaciniu (atskiruoju) skundu teismo nutarimą (nutartį), kuriuo (-ia) Jums yra atmestas prašymas dėl teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo termino sutrumpinimo. Iš savo

Pažymėtina, kad tokia ATPK 329 str. esančia galimybe gali  pasinaudoti visi asmenys, kuriems buvo atimta teisė vairuoti. Tai ir asmenys, kuriems buvo atimta teisė vairuoti už girtumą (lengvą, vidutinį, sunkų) ir tie, kuriems atimta teisė vairuoti už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, už greičio viršijimą, už chuliganišką vairavimą ir pan. 

NUO 2017-01-01 UŽ VAIRAVIMĄ IŠGĖRUS – BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ.

Nuo 2017-01-01 asmeniui, vairavusiam transporto priemonę, kurio neblaivumas automobilio vairavimo metu yra daugiau negu 1,5 prom.  gresia jau ne administracinė atsakomybė, kaip buvo iki 2016-12-31, o baudžiamoji atsakomybė.

Už iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, už kurias nuo 2017 m. sausio 1 d. atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) nustatytos nuobaudos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Norėtume pabrėžti, jog jeigu asmuo vairavo neblaivus ir jo neblaivumas buvo daugiau nei 1,5 prom. iki Administracinių nusižengimo kodekso (ANK) įsigaliojimo t.y. iki 2017 m. sausio 1 d., tačiau byla nagrinėjama po 2017 m. sausio 1 d., tuomet bus skiriama administracinė nuobauda numatyta ATPK 126 str. 4 d. t.y. užtraukia baudą vairuotojams nuo 579 iki 868 eurų su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu nuo 2 iki 3 metų arba administracinį areštą nuo 10 iki 30 parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 3 metų.

Įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimo kodeksui (ANK)  nuo 2017 m. sausio 1 d., sustabdžius neblaivų asmenį už vairo ir patikrinus jo neblaivumą alkotesteriu, kuris parodo daugiau nei 1,5 prom., asmuo privalomai pristatomas į medicinos įstaiga kur iš asmens paimamas kraujas. Jeigu paėmus kraują tyrimas parodo, jog kraujyje yra daugiau nei 1,5 prom., jam už vairavimą išgėrus – grės baudžiamoji atsakomybė. Nustačius didesnį nei 1,5 prom. neblaivumą bus pradedamas ikiteisminis tyrimas ir byla perduodama teismui.

Pagal baudžiamojo kodekso (BK) 281 str. 7 d. tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio – baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse vairavimas neblaiviam prilyginamas nesunkiam nusikaltimui. To paties kodekso 11 str. 3 d. nurodyta, jog nesunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo. Už nesunkų nusikaltimą (BK 47 str. 3 d.) už nesunkų nusikaltimą numatoma IKI 500 MGL dydžio baudos (IKI 19 000 EURŲ).

Įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimų kodeksui už vairavimą išgėrus yra taikoma baudžiamoji atsakomybė, o Baudžiamasis kodeksas numato, kad viena iš baudžiamojo poveikio priemonių yra turto – automobilio konfiskavimas (BK 67 str. 2 d. 7 p.). Reikėtu pabrėžti, jog uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas gali būti skiriami kartu su bausme.

Prisiminus iki 2016-12-13 galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK), jeigu asmuo padarydavo nesvarbu kokį administracinį teisės pažeidimą, dabar – administraciniu nusižengimu, už kurį būdavo skiriamas teisės vairuoti atėmimas, būdavo išduodamas laikinas vairuotojo pažymėjimas ir asmuo galėdavo toliau vairuoti automobilį, iki bylos išnagrinėjimo, nutarimo/nutarties priėmimo. Dabar įtarus, jog administracinis nusižengimas, už kurį pagal naująjį kodeksą gali būti skiriamas specialiosios teisės atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimamas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas ir negrąžinamas asmeniui tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas (ANK 620 str. 3 d.). Tuo tarpu iš neblaivių (apsvaigusių) vairuotojų vairuotojo pažymėjimas paimamas nusižengimo vietoje.

Taip pat pagal LR Saugos automobilių keliais įstatymo 24 str. 7 d. asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų. 

 PŪSTI AR NEPŪSTI ?

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pagal ANK 422 straipsnio 7 dalį, neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo 1000 iki 2000 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 4 metų (nuo 12 iki 48 mėnesių).O jeigu, tokiam asmeniui į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas administracinis nurodymas, tuomet toks asmuo „išsisuks“ su 500 eurų bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 1 (vieneriems) metams. Kaip matome šiuo metu yra palikta „spraga“ kuri leidžia išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės vengiant pasitikrinti neblaivumą, apsvaigimą.

Reziumuojant, asmens galimai laukia bausmė – bauda, siekianti iki 19 000 eurų arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Tokiam asmeniui bus taikomos ir baudžiamojo poveikio priemonės – teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 metų ir/ar ir automobilio konfiskavimas. 

 

KAIP IŠVENGTI BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS ???

Lietuvos Respublikos 40 straipsnis nurodo, jog asmuo gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybes pagal laidavimą.

Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo.

Norint atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą asmuo turi būti:

1)  pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką;

2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką;

3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta;

4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

 

Laiduotuoju gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Svarbu, jog Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui. Laidavimo terminas nustatomas nuo vienerių iki trejų metų.

Prašydamas perduoti asmenį pagal laidavimą su užstatu, laiduotojas įsipareigoja įmokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Atsižvelgdamas į laiduotojo asmenines savybes ir jo turtinę padėtį, teismas nustato užstato dydį arba sprendžia dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Užstatas grąžinamas pasibaigus laidavimo terminui, jeigu asmuo, už kurį buvo laiduota, per teismo nustatytą laidavimo terminą nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

Laiduotojas taip pat turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl užstato grąžinimo, taip pat dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Tuo tarpu jeigu asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Atkreiptinas dėmesys ( remiamės jau turima praktika),  kad prokuratūra vengia derėtis ikiteisminiame tyrime ir ragina prisipažinti prasižengusius asmenis, bei laikosi pozicijos, kad automobilis būtų konfiskuotas ir nesutinka su laidavimo institutu. MES GINAME KLIENTUS IR TAM PRIEŠTARAUJAME – NESUTINKAME SU ITIN GRIEŽTA PROKURATŪROS POZICIJA.

P.S.  Mes aktyviai sekame visas naujienas, bei teismų praktiką.

GALIME JŪSŲ INTERESUS ATSTOVAUTI POLICIJOJE BEI TEISMUOSE, NES BENDRADARBIAUJAME SU PROFESIONALIAIS ADVOKATAIS IR ADVOKATŲ PADĖJĖJAIS.

 

Telefonu ir žodžiu konsultuojame NEMOKAMAI

Pagarbiai, UAB “ Teisės sprendimai” komanda.

Tel. +37060069289 arba +37067464222;

El.p. info@teisessprendimai.lt