Poteisminis skolų išieškojimas :

UAB „Teisės sprendimai“ gali administruoti Jūsų skolas poteisminio išieškojimo proceso metu ir tokiu būdu padėti Jums sutaupyti laiko bei lėšų.

Mūsų įmonės darbuotojai pateiks vykdomuosius dokumentus tinkamos teritorijos antstoliams ir bendradarbiaudami su antstoliais stebės išieškojimo proceso eigą.

Įvertinę atliktus veiksmus bei išieškotas sumas, mūsų teisininkai pateiks Jums išsamią ataskaitą apie atliktus antstolio darbus.

UAB „Teisės sprendimai“ ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su antstoliais, todėl užtikriname, kad vykdomieji dokumentai bus patikimai perduoti kvalifikuotam skolų išieškojimo specialistui, o Jūsų išlaidos priverstiniam skolos išieškojimui bus vienos mažiausių.

 

A N T S T O L I Ų   Į K A I N I A I ( litais )

1 lentelė

EilėsIšieškotina sumaBendrosios vykdymo išlaidosAtlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
Nr.   
    
1.Iki 10 litų30 litų20 litų
    
2.Nuo 10 litų40 litų50 litų
 iki 50 litų  
    
3.Nuo 50 litų50 litų100 litų
 iki 200 litų  
    
4.Nuo 200 litų60 litų200 litų
 iki 1000 litų  
    
5.Nuo 1000 litų70 litų19 procentų nuo išieškotos
 iki 2000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   200 litų
    
6.Nuo 2000 litų80 litų18 procentų nuo išieškotos
 iki 3000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   380 litų
    
7.Nuo 3000 litų90 litų17 procentų nuo išieškotos
 iki 4000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   540 litų
    
8.Nuo 4000 litų100 litų16 procentų nuo išieškotos
 iki 5000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   680 litų
    
9.Nuo 5000 litų120 litų15 procentų nuo išieškotos
 iki 7000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   800 litų
    
10.Nuo 7000 litų140 litų14 procentų nuo išieškotos
 iki 9000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   1050 litų
    
11.Nuo 9000 litų160 litų13 procentų nuo išieškotos
 iki 11000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   1260 litų
    
12.Nuo 11000 litų200 litų12 procentų nuo išieškotos
 iki 15000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   1430 litų
    
13.Nuo 15000 litų250 litų10 procentų nuo išieškotos
 iki 30000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   1800 litų
    
14.Nuo 30000 litų350 litų8 procentai nuo išieškotos
 iki 50000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   3000 litų
    
15.Nuo 50000 litų600 litų6 procentai nuo išieškotos
 iki 100000 litų sumos, bet ne mažiau kaip
   4000 litų
    
16.Nuo 100000 litų1000 litų4 procentai nuo išieškotos
   sumos, bet ne mažiau kaip
   6000 litų

 

2 lentelė

EilėsVykdomojoBendrosios vykdymoAtlyginimas
Nr.dokumentoišlaidosantstoliui už
 kategorija vykdomojo dokumento
   įvykdymą
    
1.Dėl daiktų perdavimo100 litų60 litų už vieną
 išieškotojui antstolio darbo valandą
   perduodant daiktus
    
2.Dėl vaiko perdavimo100 litų60 litų už vieną
 arba gyvenamosios antstolio darbo valandą
 vietos nustatymo  
    
3.Dėl priverstinio200 litų60 litų už vieną
 iškeldinimo iš antstolio darbo valandą
 gyvenamųjų ir vykdant iškeldinimą
 negyvenamųjų patalpų  
    
4.Dėl priverstinio60 litų60 litų už vieną
 įkeldinimo į antstolio darbo valandą
 gyvenamąsias ar vykdant įkeldinimą
 negyvenamąsias  
 patalpas  
    
5.Dėl periodinių30 litų10 procentų nuo
 išmokų, išskyrus išieškotos sumos
 išlaikymą,  
 išieškojimo  
    
6.Dėl paveldimo turto100 litų60 litų už vieną
 apyrašo sudarymo antstolio darbo valandą
   sudarant apyrašą
    
7.Dėl laikinųjų apsaugos100 litų60 litų už vieną
 priemonių taikymo antstolio darbo valandą
    
8.Dėl skolininko60 litų200 litų
 įpareigojimo atlikti  
 arba nutraukti tam  
 tikrus veiksmus,  
 nesusijusius su turto  
 ar lėšų perdavimu  
    
9.Dėl turto konfiskavimo100 litų60 litų už vieną
 (sunaikinimo) vykdymo antstolio darbo valandą
   perduodant (naikinant)
   turtą
    
 Dėl juridinio asmens100 litų60 litų už vieną
 likvidavimo, paskirto antstolio darbo valandą
 kaip kriminalinė  
 bausmė  
    
11.Dėl juridinio asmens100 litų60 litų už vieną
 veiklos apribojimo, antstolio darbo valandą
 paskirto kaip  
 kriminalinė bausmė  
    
12.Teismo nurodymas dėl 60 litų už vieną
 faktinių aplinkybių antstolio darbo valandą
 konstatavimo  
    
13.Teismo pavedimas dėl 30 litų už dokumento
 teismo šaukimo ar kito (dokumentų) įteikimą
 procesinio dokumento vienam asmeniui
 įteikimo  
    
14.Kitų kategorijų60 litų60 litų už vieną
 vykdomieji dokumentai antstolio darbo valandą
 ir teismo pavedimai,  
 nenurodyti šioje ar 1  
 lentelėje  

 

3 lentelė

EilėsVykdymo išlaidų rūšysAtlyginimas antstoliui už
Nr. vykdomojo dokumento įvykdymą
   
1.A3 formato 1 lapo kopija1 litas
   
2.A4 formato 1 lapo kopija0,50 lito
   
3.Antstolio surašyto dokumento nuorašo3 litai
 išdavimas 
   
4.Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimoPo 1 litą už 1
 vietą ne išieškotojo ir ne skolininkokilometrą
 transportu, jeigu atstumas yra daugiau 
 kaip 5 kilometrai nuo antstolio 
 kontoros (skyriaus) buveinės vietos 
   
5.Skolininko asmens ir kitų duomenų,3 litai už kiekvieną
 susijusių su vykdoma vykdomąja byla aružklausą, nepriklausomai
 skolininko turtine padėtimi,nuo užklausos formos ir
 patikrinimas (nevykstant į skolininkopateikimo būdo
 gyvenamąją ar buveinės vietą) 
   
6.Skolininko asmens ir kitų duomenų,30 litų
 susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar 
 skolininko turtine padėtimi, 
 patikrinimas nuvykus į skolininko 
 gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu 
 turtas nėra areštuojamas ar aprašomas 
   
7.Skelbimas internete apie varžytynes5 litai
   
8.Antstolio akto arba patvarkymo5 litai
 surašymas, išskyrus šioje 
 Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai 
 už akto ar patvarkymo surašymą 
 nustatomas kitoks atlyginimo dydis 
   
9.Turto arešto akto arba turto aprašo60 litų už vieną
 surašymasantstolio darbo
  valandą surašant turto arešto
  aktą arba turto aprašą
  bet ne mažiau kaip 30 litų
   
10.Turto varžytynių vykdymas30 litų
   
11.Turto pardavimo iš varžytynių akto10 litų
 surašymas 
   
12.Turto pardavimo skolininko nurodytam10 litų
 pirkėjui akto surašymas 
   
13.Skolininko arba vaiko paieškos10 litų
 paskelbimas 
   
14.Aktas dėl sprendimo, įpareigojančio20 litų
 skolininką atlikti arba nutraukti tam 
 tikrus veiksmus, nesusijusius su turto 
 arba lėšų perdavimu, neįvykdymo 
   
15.Atlyginimas kuratoriui200 litų (vienai vykdomajai bylai)
   
 16.Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus5 litai
 vykdomąsias bylas dėl išlaikymo 
 išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius 
   
17.Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus10 litų
 vykdomąsias bylas dėl išlaikymo 
 išieškojimo 
   
18.Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje5 litai
 byloje dėl išlaikymo išieškojimo 
   
19.Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje3 litai
 byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant 
 vieną kartą per 3 mėnesius 
   
20.Išskaitų iš skolininko darbo30 litų
 užmokesčio ir kitų jam prilygintų 
 išmokų teisingumo patikrinimas