Teikiamos visos skyrybų paslaugos.

 

Iš Biblijos ( Šventojo rašto )

 

Mato 5:31 „Taip pat buvo pasakyta: “ Kas atleidžia savo žmoną, teišduoda jai skyrybų raštą“.

 

Sėkminga santuoka – tai ne tik dovana bet ir didelių pastangų reikalaujantis laimėjimas. Susituokę žmonės turi lūkesčių, savo įsivaizdavimą apie šeiminį gyvenimą. Bet dažnai ta iliuzija sugriūva. Vienas iš sėkmingos ir tvirtos santuokos receptų – neversti, jog kuris nors iš partnerių pamintų savo vertybes ir nusileistų. Visos istorijos, kuriose vienas partnerių tik kėlė reikalavimus, o kitas pakluso, nuolaidžiavo, pamynė savo įsitikinimus, dažnai baigiasi dideliu sprogimu ir santykių nutraukimu. Mes esame tik už santuokos išsaugojimą, tačiau ką toliau daryti jei matote jog Jūsų santuoka byra ir esate tvirtai apsisprendę ją nutraukti ?Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytos santuokos sudarymo sąlygos, taip pat šio kodekso 3.21 straipsnio 3 dalyje, 3.39 ir 3.40 straipsniuose numatytais pagrindais.Santuoką negaliojančia pripažįsta tik teismas.Teismas privalo per tris darbo dienas po teismo sprendimo, kuriuo santuoka pripažinta negaliojančia, įsiteisėjimo išsiųsti jo nuorašą santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai.
Santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba santuoka nutraukiama įstatymų nustatyta tvarka.SANTUOKOS NUTRAUKIMAS BENDRU SUTARIMU Santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės. Pats paprasčiausias, pigiausias ir greičiausias būdas nutraukti santuoką – santuokos nutraukimas bendru sutarimu. Šis santuokos nutraukimo būdas galimas esant šioms sąlygoms:

 

 • nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; (šis terminas taikomas nutraukiant santuoką tik bendru sutuoktinių prašymu)
 • kai sutuoktiniai sutaria ne tik dėl skyrybų, bet ir dėl teisinių jos nutraukimo pasekmių.

Skiriantis bendru sutarimu bei taupant Jūsų brangų laiką, atvykus pas mus su savimi turėkite šiuos dokumentus:

 1. santuokos liudijimo o r i g i n a l ą;
 2. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. jei yra nepilnamečių vaikų, gimimo liudijimo kopijos;
 4. pažymas abiejų sutuoktinių vardu iš VĮ”Registrų centro” (taupydami Jūsų laiką pažymas Jūsų vardu galime užsakyti);
 5. pažymas abiejų sutuoktinių vardu iš VĮ “Regitros”(taupydami Jūsų laiką pažymas Jūsų vardu galime užsakyti);
 6. jei yra kreditoriniai įsipareigojimai (būsto, vartojimo, kredito sutarčių) kopijas;
 7. jei yra antstolių, vykdomųjų raštų kopijos;
 8. kiti (jei yra skolų) skolas patvirtinančių dokumentų kopijos;
 9. esant reikalui kitų dokumentų kopijos.
  


SANTUOKOS NUTRAUKIMAS DĖL SUTUOKTINIO (SUTUOKTINIŲ) KALTĖS      Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės yra vienas iš trijų galimų santuokos nutraukimo būdų. Tai sunkus, gana ilgas ir brangus procesas. Praktiškai dauguma žmonių pradėję šį procesą neapsieina be advokato paslaugų.     Bet kuris iš sutuoktinių gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos nutraukimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio, pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Sutuoktinių pareigos yra rūpinimasis vaikais ir visa šeima, materialus išlaikymas, pagarba kitam sutuoktiniui ir šeimai bei kitos. Sutuoktinio kaltę visada turi įrodyti tas asmuo, kuris prašo sutuoktinį pripažinti kaltu, išskyrus, jeigu sutuoktinis :

 • yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą;
 • yra neištikimas;
 • žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu arba šeimos nariais;
 • paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Esminiu santuokinių pareigų pažeidimu taip pat laikytinas elgesys nepriimtinas teisės ir moralės požiūriu: žiaurus elgesys su sutuoktiniu ir kitais šeimos nariais, seksualinis vaikų išnaudojimas ar kitokia prieš vaikus ar kitus šeimos narius vartojama fizinė ar psichinė prievarta, santuokinė neištikimybė, alkoholizmas, narkomanija, religinis fanatizmas ir pan.         Be abejo, net ir nurodytais atvejais teismui nepakanka pasakyti „mane muša“, reikia pateikti įrodymus. Tai gali būti teismo nuosprendis, policijos, teismo medicinos ekspertų, vaikų teisių tarnybos išvados apie smurtą, nuotraukos ir pan. Sunkiausia yra įrodyti neištikimybės faktą.       Jeigu santuoka pripažįstama nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims.
         Jeigu žmogus apsisprendžia pradėti skyrybų procesą dėl kito sutuoktinio kaltės, pirmiausia yra reikalinga paruošti ieškinį. Mes Jums padėsime paruošti ieškinį ir surinkti reikalingus įrodymus, pateikti ieškinį teismui, esant reikalui, atstovausime Jūsų interesus teisme. 
Nutraukiant santuoką dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės bei taupant Jūsų brangų laiką, atvykus pas mus su savimi turėkite šiuos dokumentus:

 1. santuokos liudijimo originalą;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. jei yra nepilnamečių vaikų, gimimo liudijimo kopijos;
 4. pažymą iš VĮ”Registrų centro” (taupydami Jūsų laiką pažymas Jūsų vardu galime užsakyti);
 5. pažymą iš VĮ “Regitros”(taupydami Jūsų laiką pažymas Jūsų vardu galime užsakyti);
 6. jei yra kreditoriniai įsipareigojimai (būsto, vartojimo, kredito sutarčių) kopijas
 7. jei yra antstolių, vykdomųjų raštų kopijos;
 8. kiti (jei yra skolų) skolas patvirtinančių dokumentų kopijos;
 9. pažyma apie pajamas iš darbovietės už 6 mėn.;
 10. pažymos, kvitai ir kt.įrodymai apie išlaidas patiriamas vaikų išlaikymui;
 11. esant reikalui kitų dokumentų kopijos.

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS- VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu, nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka ir yra galimas tik esant bent vienai iš keturių CK 3.55 straipsnyje nurodytų sąlygų:
 • sutuoktinių separacija (gyvenimas skyrium), trunkanti ilgiau nei vienerius metus;
 • sutuoktinio pripažinimas neveiksniu;
 • sutuoktinio pripažinimas nežinia kur esančiu;
 • sutuoktinio laisvės atėmimo bausmės atlikimas ilgiau kaip vienerius metus už nesunkų tyčinį nusikaltimą.
Prašyme taip pat privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams. Prašyme taip pat turi būti nurodyti Civilinio proceso kodekse numatyti duomenys.
Sutuoktinio prašymas dėl santuokos nutraukimo nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka.Kitas sutuoktinis arba jo globėjas turi teisę pareikšti, kad santuoka iširo dėl prašymą padavusio sutuoktinio kaltės, ir reikalauti, kad teismas santuoką nutrauktų dėl pareiškėjo kaltės. Jeigu tokį prašymą teismas pripažįsta pagrįstu, santuoka nutraukiama konstatuojant, kad ji iširo dėl santuokos nutraukimą inicijavusio sutuoktinio kaltės (šio kodekso 3.60 straipsnis).
 
 
 
Kodėl verta pasirinkti UAB „ Teisės sprendimai “ ???Mes esame patyrę ir kvalifikuoti. Kreipkitės, ir Jums bus suteikta visa įmanoma teisinė informacija, susijusi su konkrečia Jūsų problema. Suteikta greita ir pigi teisinė pagalba, užtikrinant Jūsų konfidencialumą.Pačios greičiausios skyrybos – tai skyrybos abipusiu ( tarpusavio ) sutarimu. Jos trunka tik tiek, kiek reikia laiko paruošti dokumentus, gauti abiejų sutuoktinių parašus ir pateikti dokumentus teisėjo patvirtinimui. Dokumentus į teismą pristatys asmeniškai UAB “Teisės sprendimai“ !Dokumentų paruošimas teismui trunka tik 1-3darbo dienas. Esant reikalui, siūlome skubų dokumentų paruošimą per vieną darbo dieną ir ekstra skubų – per  dvi valandas !Kokius dokumentus reikia turėti ?  Tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę), santuokos liudijimą, vaikų gimimo liudijimus.Jums nebūtina rūpintis dėl pažymų iš VĮ „ Registrų centras“ apie registruotą nekilnojamąjį turtą, VĮ „Regitra“ apie įregistruotas transporto priemones, šeimos sudėtį ar deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančios pažymos.Ką daryti, jei su sutuoktiniu susitarti dėl turto dalybų ar vaikų išlaikymo yra neįmanoma, jis dingęs ar tiesiog piktybiškai nesutinka ( nenori ) nutraukti santuokos ? Tokiu atveju galima santuoką nutraukti civilinio ginčo būdu, t.y. pateikiant teismui ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės. Šiuo atveju nėra ypatingai svarbu tai, ar iš tiesų kitas sutuoktinis yra kaltas dėl santuokos iširimo, ar kalti abu sutuoktiniai, netgi gali būti kaltas tas, kuris ir kreipiasi dėl jau faktiškai iširusios santuokos nutraukimo. Jei jums rūpi tiesiog nutraukti santuoką, teismas privalės tai padaryti, kartu padalindamas turtą, priteisdamas išlaikymą ir išspręsdamas visus kitus klausimus, neatsižvelgiant į tai, ar ta kaltė iš viso bus nustatyta ir įrodyta.Būna atveju, kai kito sutuoktinio kaltę įrodyti yra svarbu ir aktualu, pvz. ketinama reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su skyrybomis, taip pat ir neturtinę (moralinę) žalą, padarytą dėl santuokos ir šeimos iširimo.Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą (jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita). Sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų. Sutuoktinis, kaltas dėl skyrybų, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą.Kas yra sutuoktinio kaltė? Laikoma, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina. Šiais keturiais atvejais pakanka įrodyti tik patį faktą, pavyzdžiui, santuokinę neištikimybę. Įrodžius tokį faktą, pripažįstama, kad atsakovas yra kaltas dėl santuokos iširimo. Kitas sutuoktinis turi teisę įrodinėti, kad nurodytų faktų iš tikrųjų nebuvo arba, nors ir buvo, yra kitokių aplinkybių, kurios kaltę arba apskritai paneigia, arba rodo esant ir kito sutuoktinio kaltę.Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Tokiu atveju atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu.

 

Jeigu santuoka pripažįstama nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims.

Skyrybos pigiau? Tai įmanoma! Šį mėnesį siūlome net 20% nuolaidą visoms teikiamoms santuokos nutraukimo paslaugoms.