Nuo pat įmonės įkūrimo mes teikiame paslaugą asmenims, praradusiems teisę vairuoti transporto priemones. Padedame surinkti ir profesionaliai surašyti reikiamus procesinius dokumentus. Bendradarbiaujame su keliomis vairavimo mokyklomis. Esame padėję daugiau kaip 572 – iems vairuotojams atgauti teisę vairuoti transporto priemones anksčiau laiko.

PASLAUGOS KAINA NUO 150,00 Eur. – 300,00 Eur.

GALIMYBĖ DAR YRA ( IŠLIEKA) susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones anksčiau laiko, jeigu pažeidimas padarytas iki 2017-01-01

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK), kuris pakeitė galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK). Naujajame ANK, nebėra tokios galimybės kreiptis su prašymu grąžinti teisę vairuoti suėjus pusės teisės vairuoti atėmimo termino !

Tačiau, jeigu Jums teisė vairuoti atimta iki 2017-01-01, galimybę pasinaudoti ATPK 329 str. nuostatomis ir kreiptis į teismą (policiją) su prašymu sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, Jūs dar turite!  Visi kiti asmenys, padarę pažeidimus po 2017-01-01 ir netekę teisės vairuoti, nebeturės teisės (galimybės) kreiptis į teismą (policiją) dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau laiko.

Mes Jums siūlome profesionalias advokato paslaugas dėl teisės vairuoti termino sutrumpinimo!

 • Parengiame profesionalų prašymą (ne šabloninį) dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo įvertindami kiekvieną situaciją individualiai, remdamiesi teismų praktika, asmenine patirtimi.
 • Apskundžiame apeliaciniu (atskiruoju) skundu teismo nutarimą (nutartį), kuriuo (-ia) Jums yra atmestas prašymas dėl teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo termino sutrumpinimo. Iš savo

Pažymėtina, kad tokia ATPK 329 str. esančia galimybe gali  pasinaudoti visi asmenys, kuriems buvo atimta teisė vairuoti. Tai ir  asmenys, kuriems buvo atimta teisė vairuoti už girtumą (lengvą, vidutinį, sunkų) ir tie, kuriems atimta teisė vairuoti už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos, už greičio viršijimą, už chuliganišką vairavimą ir pan.

A t m i n t i n ė

DĖL TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES TERMINO SUTRUMPINIMO (“TEISIŲ GRĄŽINIMO ANKSČIAU LAIKO“)

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIAkuomet teisė vairuoti transporto priemones atimta dėl pažeidimo, susijusio su asmens girtumu (neblaivumu) ?

 1. Kliento (pareiškėjo) asmens tapatybės kortelė. Kopiją patvirtiname;
 2. Teismo nutarimas (nutartis), kuriuo buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones;
 3. Administracinių teisės pažeidimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus (PAŽYMA APIE ADMINISTRACINIUS PAŽEIDIMUS). Pastaba: Dėl šios pažymos išdavimo ir gavimo yra tam tikra specifika..( praktiniai momentai ir aspektai). Jeigu gyvenate ( esate deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniaus mieste ) rekomenduojame kreiptis į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, esantį Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius. Paprastai šią pažymą policija gali išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Kaip rodo praktika, jeigu šią pažymą užsakome  mes –  ją gauname maždaug  per 5 dienas. Kreipiantis į policiją dėl minimos pažymos – egzistuoja tam tikra specifika, kuri gali nulemti teismo požiūrį į Jūsų asmenį ir nuo to gali priklausyti teismo verdiktas, todėl šiuo klausimu rekomenduotume kreiptis atvykus pas mus konsultacijos;
 4. Vairuotojo sveikatos patikrinimo MEDICININĖ PAŽYMA. (Galiojanti sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, patvirtinanti, kad pareiškėjo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos(-ų) kategorijos(-ų) kelių transporto priemones, ir išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365). Jeigu tokios pažymos neturite – GALIME TARPININKAUTI, KAD ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ŠIĄ PAŽYMĄ GAUSITE BENE GREIČIAU IR SUPAPRASTINTA TVARKA, NEPAŽEIDŽIANT LR ĮSTATYMŲ;
 5. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas – tai, kad pareiškėjas išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, nustatytą Sveikatos žinių pažymėjimo patvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-453 (Žin., 2004, Nr. 100-3735) (kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo, padaryto esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų). ŠIS DOKUMENTAS OPERATYVIAI IŠDUODAMAS KARTU SU KITAIS BŪTINAISIAIS, MŪSŲ REKOMENDUOTOJE VAIRAVIMO MOKYKLOJE DOKUMENTAIS;
 6. Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažyma ( dėl papildomo vairavimo ).
 7. Mokėjimo nurodymas, arba banko išrašas, įrodantis sumokėtą teismo, ar policijos paskirtą baudą;
 8. Charakteristika iš darbovietės -tarpininkavimo raštas ( dėl būtinumo ir reikalingumo Jums turėti teisę vairuoti tr.pr.) . Pavyzdžius galime pateikti. Vėl gi, kaip rodo praktika, susiduriama su savita ir individualia specifika, todėl rekomenduojame kreiptis į mus ;
 9. Vilniaus priklausomybės ligų centro medicinos pažyma;
 10. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į kliento individualią situaciją).

———————————————————————————————————–

Jeigu teisė vairuoti transporto priemones atimta ne dėl pažeidimo, susijusio su alkoholio vartojimu, kai kurių aukščiau įvardintų dokumentų nereikės.

PASTABA :

BENDRADARBIAUJAME SU KELIOMIS VAIRAVIMO MOKYKLOMIS, KURIOS VOS PER KELIAS VALANDAS ORGANIZUOJA VISUS REIKAIMUS MOKYMUS, KURSUS IR PAKANKAMAI GREITAI IŠDUODA  V  I S U S   REIKIAMUS DOKUMENTUS. Manome, kad su mūsų pagalba Jums pakaks vos VIENOS  darbo dienos ir prašymas su visais reikiamais dokumentais bei jų kopijomis bus pateikti teismui.

Paprastai Teismui pateikiamos dokumentų patvirtintos kopijos, kurias gali patvirtinti pats klientas (rekomenduotinas spec. spaudas, kurį turime ir padedame patvirtinti dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka) . Tačiau iš praktikos matome, kad kai kurie teismai (šiuos teismus žinome) reikalauja ir dokumentų originalų.

Taip pat galime organizuoti reikiamų dokumentų patvirtinimą per notarą arba advokatą. Esant reikalui (jeigu dokumentai yra ne lietuvių kalba) – kreipiamės į vertimų biurą, esantį mūsų biuro pastate (MB “Randesta “ . Su šia MB aktyviai bendradarbiaujame. Operatyviai  atliekami visų  reikiamų dokumentų vertimai.

Mes dirbame “NEŠABLONIŠKAI“ . Individualizuojame kiekvieną atvejį, t.y. kiekvienam klientui pritaikome būtent jam būdingą situaciją ir teismo individualiai prašome bei nurodome reikiamas ir būtinas priežastis dėl teisių grąžinimo reikalingumo.

Jūsų problemas ir aktualius teisinius klausimus, galime spręsti ir nuotoliniu būdu (net jeigu Jūs esate užsienyje) .

 

Mums dažnai užduodamas klausimas: Kokios GARANTIJOS ???

Atsakymas aiškus ir paprastas  – Mes neesame burtininkai, ar šarlatanai, kurie buria “iš kavos tirščių“ ir jokių garantijų, kad Jums tikrai bus sutrumpintas terminas dėl teisės vairuoti transporto priemones suteikti – negalime, nes tai bus visų pirma neetiška ir nesąžininga Jūsų – Kliento atžvilgiu, o svarbiausia, kad negalime daryti ir neturime teisės daryti jokios įtakos teismams. Beje, “garantijomis“ gali susidomėti Konkurencijos tarnyba ir pan., tačiau MES VISŲ PIRMA IŠSIAIŠKINAME REALIĄ KIEKVIENO KLIENTO SITUACIJĄ IR ESANT PAGRINDUI IŠ KARTO SUPAŽINDINAME JUOS SU AKTUALIA TEISMŲ PRAKTIKA.

UŽTIKRINAME K O K Y B I Š K AS, greitas ir prieinamas teisines paslaugas visiems mūsų klientams.

Dėl paslaugos k a i n ų  :

Kiekvienas atvejis yra individualus.  PASLAUGOS KAINA PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS SITUACIJOS.

Paprastai paslaugos kaina |( tik mūsų teisinės paslaugos) yra nuo 150,00 Eur. iki maždaug 300,00 Eur. (konkreti kaina,iš anksto aptarus, nurodoma teisinių paslaugų sutartyje).

Atskirais atvejais paslauga teikiama ir  i š s i m o k ė t i n a i .

Išsamesnė informacija telefonais +37060069289; +37067464222, arba el. paštu info@teisessprendimai.lt

 —————————————————————————————————–

VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMAS ANKSČIAU LAIKO

LR ATPK 329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka:

Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas) gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal visuomeninės organizacijos, darbdavio tarpininkavimą, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, – ir pagal Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

PAŽYMĖTINA, KAD KAI KURIE TEISMAI SAVO VEIKLOJE PRAKTIKUOJA ŽODINIUS PROCESUS, TODĖL ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA MES GALIME JUS ATSTOVAUTI TEISMUOSE. Šią galimybę numato LR ATPK 272 str. ir kt.

 

Išsamesnė informacija telefonais +37060069289; +37067464222, arba el. paštu info@teisessprendimai.lt

www.teisessprendimai.lt

 

NUO 2017-01-01 UŽ VAIRAVIMĄ IŠGĖRUS BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  !!!

 

Nuo 2017-01-01 asmeniui, vairavusiam transporto priemonę, kurio neblaivumas automobilio vairavimo metu yra daugiau negu 1,5 prom.  gresia jau ne administracinė atsakomybė, kaip buvo iki 2016-12-31, o baudžiamoji atsakomybė.

Už iki 2017 m. sausio 1 d. padarytas Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, už kurias nuo 2017 m. sausio 1 d. atsakomybė nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, skiriamos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) nustatytos nuobaudos Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Norėtume pabrėžti, jog jeigu asmuo vairavo neblaivus ir jo neblaivumas buvo daugiau nei 1,5 prom. iki Administracinių nusižengimo kodekso (ANK) įsigaliojimo t.y. iki 2017 m. sausio 1 d., tačiau byla nagrinėjama po 2017 m. sausio 1 d., tuomet bus skiriama administracinė nuobauda numatyta ATPK 126 str. 4 d. t.y. užtraukia baudą vairuotojams nuo 579 iki 868 eurų su teisės vairuoti transporto priemonės atėmimu nuo 2 iki 3 metų arba administracinį areštą nuo 10 iki 30 parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 2 iki 3 metų.

Įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimo kodeksui (ANK)  nuo 2017 m. sausio 1 d., sustabdžius neblaivų asmenį už vairo ir patikrinus jo neblaivumą alkotesteriu, kuris parodo daugiau nei 1,5 prom., asmuo privalomai pristatomas į medicinos įstaiga kur iš asmens paimamas kraujas. Jeigu paėmus kraują tyrimas parodo, jog kraujyje yra daugiau nei 1,5 prom., jam už vairavimą išgėrus – grės baudžiamoji atsakomybė. Nustačius didesnį nei 1,5 prom. neblaivumą bus pradedamas ikiteisminis tyrimas ir byla perduodama teismui.

Pagal baudžiamojo kodekso (BK) 281 str. 7 d. tas, kas vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio – baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse vairavimas neblaiviam prilyginamas nesunkiam nusikaltimui. To paties kodekso 11 str. 3 d. nurodyta, jog nesunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo. Už nesunkų nusikaltimą (BK 47 str. 3 d.) už nesunkų nusikaltimą numatoma IKI 500 MGL dydžio baudos (IKI 19 000 EURŲ).

Įsigaliojus naujajam Administracinių nusižengimų kodeksui už vairavimą išgėrus yra taikoma baudžiamoji atsakomybė, o Baudžiamasis kodeksas numato, kad viena iš baudžiamojo poveikio priemonių yra turto – automobilio konfiskavimas (BK 67 str. 2 d. 7 p.). Reikėtu pabrėžti, jog uždraudimas naudotis specialia teise, turto konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas gali būti skiriami kartu su bausme.

Prisiminus iki 2016-12-13 galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK), jeigu asmuo padarydavo nesvarbu kokį administracinį teisės pažeidimą, dabar – administraciniu nusižengimu, už kurį būdavo skiriamas teisės vairuoti atėmimas, būdavo išduodamas laikinas vairuotojo pažymėjimas ir asmuo galėdavo toliau vairuoti automobilį, iki bylos išnagrinėjimo, nutarimo/nutarties priėmimo. Dabar įtarus, jog administracinis nusižengimas, už kurį pagal naująjį kodeksą gali būti skiriamas specialiosios teisės atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimamas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas ir negrąžinamas asmeniui tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas (ANK 620 str. 3 d.). Tuo tarpu iš neblaivių (apsvaigusių) vairuotojų vairuotojo pažymėjimas paimamas nusižengimo vietoje.

Taip pat pagal LR Saugos automobilių keliais įstatymo 24 str. 7 d. asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų. 

 

PŪSTI AR NEPŪSTI ?

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pagal ANK 422 straipsnio 7 dalį, neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo vengimas arba alkoholio ar narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo 1000 iki 2000 eurų ir privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo 1 iki 4 metų (nuo 12 iki 48 mėnesių).O jeigu, tokiam asmeniui į administracinio nusižengimo protokolą gali būti įrašomas administracinis nurodymas, tuomet toks asmuo „išsisuks“ su 500 eurų bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 1 (vieneriems) metams. Kaip matome šiuo metu yra palikta „spraga“ kuri leidžia išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės vengiant pasitikrinti neblaivumą, apsvaigimą.

 

Reziumuojant, asmens galimai laukia bausmė – bauda, siekianti iki 19 000 eurų arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Tokiam asmeniui bus taikomos ir baudžiamojo poveikio priemonės – teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 metų ir/ar ir automobilio konfiskavimas. 

 

KAIP IŠVENGTI BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS ???

Tačiau yra galimybė išvengti baudžiamosios atsakomybės ir jau pradėta formuoti  pakankamai nauja teismų praktika, o būtent :

Lietuvos Respublikos 40 straipsnis nurodo, jog asmuo gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybes pagal laidavimą.

Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo.

Norint atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą asmuo turi būti:

1)  pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką;

2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką;

3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta;

4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

 

Laiduotuoju gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Svarbu, jog Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui. Laidavimo terminas nustatomas nuo vienerių iki trejų metų.

Prašydamas perduoti asmenį pagal laidavimą su užstatu, laiduotojas įsipareigoja įmokėti teismo nustatyto dydžio užstatą. Atsižvelgdamas į laiduotojo asmenines savybes ir jo turtinę padėtį, teismas nustato užstato dydį arba sprendžia dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Užstatas grąžinamas pasibaigus laidavimo terminui, jeigu asmuo, už kurį buvo laiduota, per teismo nustatytą laidavimo terminą nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

Laiduotojas taip pat turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl užstato grąžinimo, taip pat dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Tuo tarpu jeigu asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Atkreiptinas dėmesys ( remiamės jau turima praktika),  kad prokuratūra vengia derėtis ikiteisminiame tyrime ir ragina prisipažinti prasižengusius asmenis, bei laikosi pozicijos, kad automobilis būtų konfiskuotas ir nesutinka su laidavimo institutu. MES GINAME KLIENTUS IR TAM PRIEŠTARAUJAME – NESUTINKAME SU ITIN GRIEŽTA PROKURATŪROS POZICIJA.

P.S.  Mes aktyviai sekame visas naujienas, bei teismų praktiką ( ypač pastaruoju metu ).

GALIME JŪSŲ INTERESUS ATSTOVAUTI POLICIJOJE,BEI TEISMUOSE, NES BENDRADARBIAUJAME SU PROFESIONALIAIS ADVOKATAIS IR ADVOKATŲ PADĖJĖJAIS.

 

KREIPKITĖS Į MUS. MEZ ŽINOME JŪSŲ PROBLEMOS SPRENDIMĄ !!!

Telefonu ir žodžiu konsultuojame NEMOKAMAI

Pagarbiai, UAB “ Teisės sprendimai”kolektyvas

Tel. +37060069289

+37067464222

El.p. info@teisessprendimai.lt

 

————————————————————————————————–

Raktiniai žodžiai :

teisė vairuoti, teisės vairuoti, teise vairuoti, vairuotojo teises, teisės vairuoti atėmimas, teises vairuoti atemimas, teisės vairuoti grąžinimas, teises vairuoti grazinimas, teisės vairuoti grąžinimas anksčiau laiko , teises vairuoti grazinimas anksčiau laiko, teisių atemimas, teisių atėmimas, ką daryti jei atima teises, pragėriau teises, pragėriau teisę vairuoti, pragertos teisės, teisių atgavimas, teisiu atgavimas, teisės vairuoti termino sutrumpinimas, teises vairuoti termino sutrumpinimas, teisės vairuoti transporto priemones grąžinimas anksčiau laiko, teisės vairuoti transporto priemones grąžinimas anksčiau laiko, teisiu grazinimas, teisių grąžinimas, teisės vairuoti atėmimas, teisės vairuoti atsiėmimas, teisės vairuoti transporto priemones termino ,terminų sumažinimas, pragertos teisės,pragėriau teises, pragertos teises, pragerta teisė, pragerta teise, vairuotojo pažymėjimo grąžinimas anksčiau laiko.