Nepavykus skolos išieškoti ikiteisminiu keliu, UAB „Teisės sprendimai“ rengia ieškinius dėl skolos išieškojimo, atsiliepimus į pareikštą ieškinį, dublikus, triplikus;
  • Rengia pareiškimus dėl teismo įsakymo priėmimo dėl skolos priteisimo, prašymus, skundus, pretenzijas, reikalavimus ir kt.;
  • Rengia dokumentus teismui dėl delspinigių, netesybų priteisimo;
  • Rengia dokumentus dėl nuostolių, žalos atlyginimo;
  • Rengia dokumentus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais;
  • Rengia dokumentus dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo įvykdymo;
  • Atstovauja visų instancijų teismuose;