Vedybų sutartis, priešingai nei daugelis mano, yra teigiamas santuokos dalykas. Pasirašius vedybų sutartį, yra mažesnė tikimybė, kad kuris nors iš sutuoktinių elgsis nesąžiningai ir inicijuos santuokos sudarymą bei nutraukimą, siekdamas praturtėti kito sutuoktinio sąskaita. Be to, skyrybų atveju, nekyla ginčų dėl turto pasidalijimo tarp sutuoktinių ir skyrybų procesas tampa operatyvesnis.

Ką reikėtų žinoti prieš sudarant vedybų sutartį?

– vedybų sutartį tvirtina notaras

– vedybų sutartis registruojama vedybų registre

– vedybų sutartis būna ikivedybinė ir povedybinė; pagrindinis šių vedybų sutarčių skirtumas – įsigaliojimo momentas. Ikivedybinė įsigalioja nuo santuokos sudarymo, povedybinė – nuo jos sudarymo momento, jei sutartyje nenustatyta kitaip

– vedybų sutartį tam tikromis sąlygomis gali sudaryti ir nepilnametis asmuo, norintis sudaryti santuoką

– vedybų sutartis keičiama tik teismo leidimu

– vedybų sutartis keičiama ir nutraukiama tokia pačia kaip ir jos sudarymo forma, t.y. tvirtinama pas notarą

UAB „Teisės sprendimai“, sudarantiems vedybų sutartis, teikia šias paslaugas:

– rengia abiejų rūšių (ikivedybines ir povedybines) vedybų sutartis

– konsultuoja vedybų sutarties sudarymo klausimais

– padeda nutraukti bei pakeisti vedybų sutartis

 

ikivedybinės, vedybinės, povedybinės sutartys.

TEIKIAME PRIVATAUS DETEKTYVO PASLAUGAS, JEIGU IŠKYLA KLAUSIMAS DĖL SUTUOKTINIO NEIŠTIKIMYBĖS.

N E I Š T I K I M Y B Ė S    F A K T O   N U S T A T Y M A S.

DNR tyrimai

Kreiptis :

8600-69289, petrasdetective@gmail.com; info@teisessprendimai.lt