Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, patvirtintas 2015-06-25 įstatymu Nr. XII-1869. Iki šio kodekso įsigaliojimo analogišką teisinį reguliavimą numatė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, patvirtintas 1984 m. įstatymu Nr. X-4449. Šio kodekso 329 straipsnis nustatė specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindus ir tvarką, t.y. „Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą”.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujai įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas nenumato teismui galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą.

TAČIAU NUSIMINTI IŠ KARTO NEVERTA. Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas kaip ir buvęs Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato galimybę asmeniui, traukiamas už administracinį nusižengimą taikyti švelnesnę nei įstatymu numatyta administracinę nuobaudą bei administracinio poveikio priemonę, t.y. yra galimybė prašyti bylą nagrinėjančios institucijos (policijos ar teismo) skirti teisės vairuoti atėmimą trumpesniam nei įstatymu numatytas terminui arba iš viso šios poveikio priemonės neskirti. Mūsų įmonė jau turi praktikos bei teigiamos patirties tokiose bylose. Svarbu:

1) Nedelsti, t.y. pvz. – Jei Jums surašytas administracinio nusižengimo protokolas už vairavimą, kai nustatytas lengvas girtumas (iki 1,5 promilės) ANK 422 str. 5 d. ir paskirtas bylos nagrinėjimas susisiekite su mumis iki bylos nagrinėjimo. Mes parengsime prašymą bei atstovausime Jus bylos nagrinėjimo posėdyje.

2) Jei sprendimas skirti nuobaudą jau priimtas, dar galime per 20 dienų jį apskųsti teismui, prašydami skirti švelnesnę nei įstatymu numatyta nuobaudą