Įmonių bankroto  administravimas, nemokamos konsultacijos bankroto klausimais, skubus dokumentų rengimas.

Mūsų komandos nariai – bankroto administratoriai su ilga darbo patirtimi, likvidavę ne viena Lietuvoje gerai žinomą bendrovę.

Mes suteiksime Jums visą reikalingą  informaciją. :

Bankroto atveju  mes teikiame šias paslaugas:

 • bankroto proceso inicijavimas;
 • bankroto proceso vykdymas;
 • bankrutuojančios įmonės kreditorių, akcininkų, darbuotojų ir kitų bankroto procedūroje dalyvaujančių asmenų teisių gynimas;
 • įmonės turto realizavimas įmonei bankrutavus;
 • bankrutavusios įmonės likvidavimas.

Teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti įmonės kreditoriai, savininkai, arba įmonės administracijos vadovas. Teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį. Jei asmuo, pateikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriaus kandidatūros nepasiūlo, teismas privalo pats parinkti administratorių.

Vykdant įmonės bankrotą, bankroto administratorius atlieka šias funkcijas:

 1. Teikia duomenis apie bankrutuojančią įmonę spaudai ir Vyriausybės institucijoms;
 2. Valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, užtikrina jo apsaugą;
 3. Vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai;
 4. Patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo;
 5. Pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą;
 6. Priima ir atleidžia darbuotojus Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka;
 7. Šaukia kreditorių susirinkimus;
 8. Imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų.