Teistumas – tai teisinė asmens padėties ypatybė, kurią sukelia teismo paskirtos bausmės atlikimas Teistumo atsiradimo, trukmės, jo išnykimo bei kitus su teistumu susijusius klausimus reglamentuoja Baudžiamojo kodekso 97 straipsnis. Pats teistumas, kaip teisinė pasekmė turi dvejopą reikšmę – pirmiausia, jis turi reikšmės sprendžiant baudžiamosios atsakomybės ar atleidimo nuo jos klausimą teistam asmeniui, padariusiam naują nusikalstamą veiką. Taip pat teistumas turi ir bendrų teisinių pasekmių, kurios atsiranda net ir nepadarius naujos nusikalstamos veikos. Šias pasekmes sudaro žmogaus teisių ir laisvių suvaržymai, numatyti mūsų šalies įstatymuose (pavyzdžiui: asmuo, turintis teistumą, o kai kuriais atvejais – net ir išnykus teistumui, negali dirbti tam tikro darbo, eiti tam tikrų pareigų, kt.).

Baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, t. y., turinčiais teistumą pripažįstami tik tie asmenys, kurie nuteisti už bet kokio sunkumo tyčinio ar neatsargaus nusikaltimo padarymą.

Suėjus įstatymo nustatytiems terminams, teistumas išnyksta ir asmuo laikomas neteistu (Baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 6 dalis).

Pažymėtina, kad teistumas gali būti panaikintas prieš terminą arba teismo nutartimi sutrumpintas teistumo laikas. Tam reikalingos dvi sąlygos – nuteistojo prašymas ir turi būti suėję ne mažiau kaip pusė teistumo termino. Pagal teisines pasekmes teistumo panaikinimas yra tapatus teistumo išnykimui. Mes atstovaujame Jus tokio tipo bylose. Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime!